• sözlük yazarlarının şu an bulundukları yer

  2328.
  Koltukta yatıp tv keyfi çıkarıyorum sizede tavsiye ederim.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • yemek fiyatlarının belli oladığı restaurant

  1.
  Hiçbir şey ödememek mümkün mü diye araştırma yaptığım restaurant.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • küt böreği

  58.
  Kürt değil kart kurt sonra kürt böreği değil küt böreği başlamış bu ülkede insanların insan gibi yonetilmediği koyun gibi Güdüldüğü belli oldu çünkü koyun gibi ilk koyun kendini atınca herkes arkasından alıyor. Kürt böreği olsa ne olacak tadı Güzelse ye gitsin bir böreği ırkçılık yapmamıştınız onuda yaptınız nirvanaya ulaşmanıza az kaldı haa gayret.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • başı açık kadınlar cennete giremez

  40.
  Dini gereklerini yapmak önemli ama kimin glcennete girip girmeyeceğini ancak Allah bilir. Allah yerine konuşup allaha şirk kosuyorsunuz.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • çıplak görmediği kızla evlenen erkek

  10.
  Hayvani değil insani duygular yaşamak için evlenen erkektir.
  1 ... diye haykirmak istiyorum
 • good will hunting

  1.
  imdb den 8.5 gibi bir oy almış harika bir o kadar değişik arkadaşlık filmi. izlenesi bir film yani.
  1 ... diye haykirmak istiyorum
 • her yemeğe misafir payı katmak

  1.
  Annemin her gün yaptığı eylemdir. Habersiz, çatkapı gelen misafirlerin her zaman olabileceğini var sayıp ev halkına yaptığı her yemeği biraz fazla yapıp onlara sunmak için hazırlıklı olmaktır.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • seni seviyorum diyene verilen saçma cevaplar

  3091.
  -Seni seviyorum

  +ateşini ölçütür kesin havale geçiriyorsun.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • sevilen şarkının vurucu cümlesi

  5387.
  Bir acaip derde düştüm herkes gider karına
  Bugün buldum bugün yerim, hak kerimdir yarına
  Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına
  Rizkimi veren huda dir kula minnet eylemem.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • rte nin hayatının filmi çekilse verilecek isimler

  409.
  "Ananı da al git"

  Suan yazdıklarım çaylağa konan 40 karekter sınırından dolayı yazıyorum. Çok lanet olası bir durum gerekli gereksiz yazmak zorunda kalıyorsun. Elbette sayfalarca yazılacak başlıklar olacak ama sınırlar insanı boğar bende suan bir elin boğazımı sıktığını hissediyorum.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • kupa finali için milli maça gitmeyen kaleci

  1.
  Adamın dibi hatta dip alasıdır ve adı musleradır.
  Ve milli takımına " galatasaray marka bir takımdır ve Şampiyonlar liginde bilinen markadır. Bu maç takımım için çok önemli bana izin vermelisiniz." Deyip adamlığını kanıtlamış.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • insan hakları

  50.
  insan haklarını savunduguna inanılan ama sadece dünyada güç ulkelerin vatandaşları koruyan insan hakları beyannamesinin maddeleri bizim ülkemiz de hangisi uygulanıyor?

  Madde 1

  Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.

  Madde 2

  Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyanname’de ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.

  Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

  Madde 3

  Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.

  Madde 4

  Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır.

  Madde 5

  Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz.

  Madde 6

  Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.

  Madde 7

  Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyanname’ye aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır.

  Madde 8

  Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.

  Madde 9

  Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.

  Madde 10

  Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

  Madde 11

  Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır.
  Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Bunun gibi, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.

  Madde 12

  Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır.

  Madde 13

  Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.
  Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

  Madde 14

  Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.
  Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.

  Madde 15

  Her ferdin bir uyrukluk hakkı vardır.
  Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından mahrum edilemez.

  Madde 16

  Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları haizdir.
  Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.
  Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir.

  Madde 17

  Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını haizdir.
  Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.

  Madde 18

  Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.

  Madde 19

  Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.

  Madde 20

  Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestisine maliktir.
  Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.

  Madde 21

  Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.
  Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.
  Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.

  Madde 22

  Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.

  Madde 23

  Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
  Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.
  Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
  Herkesin menfaatlerinin korunmasi için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.

  Madde 24

  Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

  Madde 25

  Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır.
  Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

  Madde 26

  Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. ilköğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
  Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
  Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.

  Madde 27

  Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.
  Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.

  Madde 28

  Herkesin, işbu Beyanname’de derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.

  Madde 29

  Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.
  Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş sınırlamalara tabi tutulabilir.
  Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletler’in amaç ve prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz.

  Madde 30

  işbu Beyanname’nin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu Beyanname’de ilan olunan hak ve hürriyetleri yoketmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • sevgiden umudu kesip görücüye usulü evlenmek

  1.
  Sevecek ve güvenerek evlenecek kişiyi bulamayan abimin yapmayı planladığı eylem. Tabi annem mutlu annem sevinçli.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • a haber in kurulma amacı

  7.
  Akp den çok akpci olan hiç bir ideolojisi olmayan saçma bir teve.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • para biriktirme yolları

  96.
  AVM lere gitmemek
  Bazara gitmemek
  Yememek
  icmemek
  Modaya uymamak
  Telefon kullanmak

  Arada bir nefes alıp

  Çok çalışmak
  Çok çalışmak
  Çok çalışmak.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • cumhuriyet halk partisi

  4334.
  Parti denilmesine bin şahit gerektiren toplama insanlarla kurulan toplumdur.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • kitap isimlerini gavat ile değiştirmek

  150.
  -Beyoglunun en gavat abisi
  -babilde gavat istanbulda gavat
  -gavatın dünyası
  -gavatın şifresi
  -game of gavat
  -çılgın gavatlar
  -gavatın gözyaşları.
  -ince gavat
  -1 ... diye haykirmak istiyorum
 • pazara süslenip giden kız

  8.
  Bazarcılardan birini beğendiği için kendini beğendirip iyi yürütmek isteyendir.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • marketin ortasında yangin var diye bağırmak

  1.
  Migrosun orta yerinde yangın tüpünü ortalığı sıkıp yangın var diye bağırmak istediğim eylemdir. Sonradan eşeği sudan getirene kadar beni silkelerler.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • akp nin 29 mayısı 19 mayıstan üstün tutması

  1.
  Padişahlık isteyen bir zümrenin başında bulanan adamın padişah olmak istemesınden dolayı ortaya çıkan bir mevzudur.
  ... diye haykirmak istiyorum
 • yeni şeyler getiriyorum